Škola poseduje akreditaciju za sledeće obrazovne profile:

Ekonomski tehničar

 • u području rada ekonomija, pravo i administracija za obrazovni profil Ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju, U okviru obrazovnog profila ekonomski tehničar, učenici stiču znanje, koji nije isključivo teoretskog tipa, koje će im omogućiti adekvatan i kvalitetan rad na radnom mestu koje siu ozabrali ili nastavak školovanja na odgovarajućem fakultetu. Akcenat kod ovog obrazovnog profila je na sticanju praktičnih znanja, jer smo svesni da u sadašnjim društvenim i privrednim okolnostima, znanje je uvek ispred diplome, te smo i naš rad u okviru ovog obrazovnog profila prilagodili ovim poslovnim trendovima.

Turistički tehničar

 • u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam za obrazovni profil Turistički tehničar u četvorogodišnjem trajanju. U okviru obrazovnog profila turistički tehničar, kao i kod prethodno navedenog obrazovnog proila, akcenat je takođe na sticanju praktičnih znanja. Svesni smo toga da je turizam društvena delatnost, koja je u stalnoj progresiji, i čak i u ovim teškim ekonomskim uslovima nudi zaposlenje, te je naša želja da naši polaznici što bolje opremljeni za ovu vrstu zanimanja izađu iz naše Škole, kako bi što lakše došli do zaposlenja, odnosno kako bi nastavili školovanje u nekoj visokoškolskoj ustanovi.

Škola je potpuno tehnički i kadrovski opremljana za sticanje obrazovanja u okviru oba ova profila, što je i potvrđeno Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine.

Pored toga:

Treći stepen:

 • Ženski frizer
 • Muški frizer
 • Trgovac
 • Kuvar
 • Mašinbravar
 • Konobar
 • Poslastičar
 • Vozač motornih vozila

Četvrti stepen:

 • Ekonomski tehničar
 • Finansijski tehničar
 • Pravni tehničar
 •  Carinski tehničar
 • Trgovinski tehničar
 • Turistički tehničar
 • Kulinarski tehničar
 • Ugostiteljski tehničar
 • Tehničar drumskog saobraćaja
 • Medicinska sestra – Vaspitač
 • Medicinska sestra – tehničar
 • Laboratorijski tehničar
 • Kozmetički tehničar
 • Farmaceutski tehničar
 • Pedijatrijska sestra – tehničar
 • Fizioterapeutski tehničar
 • Opšta gimnazija
 • Tehničar vuče
 • Tehničar tehničko – kolske delatnosti
 • Saobraćajno – transportni tehničar
 • Transportni komercijalista
 • Tehničar zaštitie od požara
 • Filološka gimnazija
 • Tehničar obezbeđenja

Peti stepen:

 • Medicinska sestra – tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu
 • Pedijatrijska sestra – tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu
 • Medicinska Sesta – tehničar za medicinu rada
 • Medicinska sestra – tehničar za instrumentiranje, instrumentar-ka
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u nefrologiji
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u dijagnostici pulmološkoj
 • Medicinska sestra – tehničar za neurološku dijagnostiku
 • Medicinski tehničar za rad u transfuziji krvi
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u oftalmologiji
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u otorinolaringologiji
 • Medicinska sestra – tehničar za kardiovaskularnu dijagnostiku
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u psihijatriji
 •  Medicinska sestra – tehničar za rad u opštoj medicini
 • Medicinska sestra – tehničar za rad u gerijatriji
 • Medicinski tehničar za rad u radiologiji
 • Farmaceutski tehničar za tehnologiju farmaceutskih proizvoda
 • Farmaceutski tehničar za analitiku i kontrolu farmaceutskih proizvoda
 • Laboratorijski tehničar za biohemijske analize
 • Laboratorijski tehničar za hematocistološke analize
 • Laboratorijski tehničar za mikrobiološke analize
 • Kozmetički tehničar-estetičar
 • Kreator ženskih frizura (Područje Rada – Lične usluge)
 • Kreator muških frizura (Područje Rada – Lične usluge)
 • Trgovinski tehničar
 • Carinski tehničar
 • Turistički organizator
 • Konobar specijalista
 • Poslastičar
 • Kuvar specijalista
 • Kulinarski tehničar
 • Spoljnotrgovački konsultant
 • Knjigovođa kontista
 • Kontrolor u bankarstvu
 • Organizator robnog prometa
 • Vozač instruktor
 • Vozač specijalista
 • Trgovački Menadžer
 • Spoljno-Trgovački konsultant
 • Aranžer u trgovini Dekorater
 • Saobraćajno-transportni tehničar
 • Saobraćajno-transportni tehničar – specijalista
 • Transportni komercijalista – specijalista
 • Tehničar vuče
 • Tehničar vuče – specijalista
 • Tehničar Tehničko – kolske delatnosti – specijalista
 • Vatrogasac specijalista
 • Poslovni sekretar
 • Organizator mesne kancelarije
 • Organizator poslova obezbeđenja
 • Procenitelj šteta u osiguranju
 • Sudsko – administrativni izvršitelj

Nabrojani profile osim ekonomskog i turističkog tehničara škola ostvaruje u saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji. Kod nas možete da predate dokumentaciju za ove obrazovne profile.