[vc_row][vc_column width=”1/2″][mpc_accordion auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#f29760″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#f29760″][mpc_accordion_tab title=”1. Da li je škola akreditovana?”][mpc_textblock content_width=”100″]Prvo pitanje koje svako postavlja kako sebi, tako i administrativnom osoblju Škole tiče se njene akreditacije. Škola je akreditovana rešenjem Minisatarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine, što znači da je nadležno ministarstvo odobrilo rad Škole. Usled toga, i diploma koju polaznici dobijaju nakon završetka školovanja, je zakonita i omogućava našim diplomcima potpuno slobodno korišćenje, radi zasnivanja radnog odnosa ili upisivanja fakulteta.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”2. Da li su prilikom upisa na fakultetet jednako vrednuje dioloma privatne i diploma državne srednje škole?”][mpc_textblock content_width=”100″]Pozitivno pravni propisi naše zemlje (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju…), ne prave razliku između, državnih i privatnih srednjih škola. One su potpune izjednačene pred zakonom, što za posledicu ima i jednak tretman pri upisivanju na fakultet. Dakle, pri upisu na fakultet, potpuno su izjednačeni studenti koji su završili državnu i privatnu srednju školu.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”3. Koliki je broj ispitnih rokova, za polaganje ispita vanrednih učenika?”][mpc_textblock content_width=”100″]Prema Statutu Škole, a u skladu sa odgovarajućim pozitivno pravnim propisima naše zemlje u oblasti obrazovanja, ispitni rokovi za polaganje vanrednih ispita, održavaju se svakoga meseca, početkom meseca.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”4. Da li postoji ograničenje vezano za broj ispita koji se mogu polagati u jednom ispitnom roku?”][vc_column_text]Prema Statutu Škole, a u skladu sa odgovarajućim pozitivno pravnim propisima naše zemlje u oblasti obrazovanja, ne postoji ograničenje vezano za broj polaganja ispita vanrednih učenika u jednom ispitnom roku. Broj ispita koji će vanredni učenik polagati u ispitnom roku zavisi, od njegove marljivosti, ekspeditinosti i aktivnosti, pri čemu svakako treba biti realan pri proceni svojih mogućnosti.[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mpc_accordion auto_close=”true” auto_indent=”true” opened=”1″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”16″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#f29760″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_arrow_carrot-right_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_arrow_carrot-down_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#f29760″][mpc_accordion_tab title=”5. Šta je sve potrebno za upis u srednju školu „Viva Asja“?”][mpc_textblock content_width=”100″]Za upis u našu školu ukoliko imate završenu osnovnu školu, potrebno Vam je: uverenje o završenom osnovnom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pri čemu osim originala prethodno navedenih dokumenata možete nam dostaviti i overene kopije, i očitana odnosno kopirana lična karta.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”6. Kako se može upisati polaznik u srednju stručnu školu „Viva Asja“, ukoliko ima završenu osnovnu školu ili srednju školu u inostranstvu?”][mpc_textblock content_width=”100″]Polaznik koji je odgovarajući stepen obrazovanja stekao u inostranstvu u našu Školu može se upisati, nakon sprovedenog postupka nostrifikacije, diploma koje je stekao po završenom stepenu obrazovanja. Detaljan postupak nostrifikacije, opisan je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u kategoriji „Prosveta“ u kojoj se pod podkategorijom „Priznanje strane školske isprave“, vrši detaljno objašnje postupka nostrifikacije, strane školske isprave. Po izvršenoj nostrifikacij stranih školskih isprava, od strane Mnistarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, polaznik se na osnovu njih upisuje u našu Školu.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”7. Da li školovanje vanrednih učenika u srednjoj stručnoj školi „Viva Asja“, mora trajati četiri godine?”][mpc_textblock content_width=”100″]Shodno pozitivno pravnim propisima Republike Srbije, školovanje vanrednih učenika ukoliko su stariji od 17. godina, ne mora trajati četiri godine. Dakle dužina trajanja školovanja vanrednog učenika, usled prethodno navedenog zavisi isključivo od samog učenika, tj. od njegovog rada i zalaganja.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”8. Kako se polažu vanredni ispiti u srednjoj stručnoj školi „Viva Asja“?”][mpc_textblock content_width=”100″]Ispiti se polažu pripremom gradiva iz odgovarajuće literature. Pripremanje ispita, vrši se uz koordinaciju i asistenciju profesora odgovarajuće oblasti. Na ispitu polaznik dobija pitanja, od profesora, i pismeni rad za predmete za koje je to neophodno. Uspešnim odgovaranjem na postavljena pitanja od strane profesora, polaznik polaže predmet. Ukoloko polaznik nije odgovarajuće odgovorio na pitanja profesora i njegova pitanja nisu bila dovoljna za prelaznu ocenu, polaznik pada ispit, pri čemu ga može opet polagati već u narednom roku.[/mpc_textblock][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion][/vc_column][/vc_row]