O nama

O nama

Škola je akreditovana Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine, čime je potpuno izjednačena diploma naše Škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama . Posle završnenog srednješkolskog obrazovanja , bilo da ste ga u našoj školi ostvarili redovnim ili vandrendnim školovanjem , možete se upista na željeni privatni ili državni fakultet. U toku školovanja ili nakon njega škola vam pruža mogućnost pohaiđanja niza kurseva koji će vam oplemeniti i upotpuniti školovanje. Ti kursevi če vam omogućiti da se u budućnost lakše snađete i impantirate u poslovni svet koji danas zahteva multi obrazovane ljude kakve mi osposobljavamo. Takođe, škola koristi nastavna sredstva koja sa ovakvim nastavnim kadrom daju kao produkt znanje i osposobljenst zbog čega ste se Vi nama i obratili . Osim toga škola sarađuje sa drugim kako srednjoškolskim tako i visokoškolskim ustnanovama, što u prevodu znači da ukoliko želite da dopunite ili da nastavite vaše školovanje, to će vam biti omogućeno našim posredovanjem sa institucijama koje su prve u svom domenu. Drugim rečima, naša škola će vas povezeti sa fakultetima i drugim institucijama, sa kojima ima potpisanu poslovno tehnicku saradnju, i na taj nacin vam olaksati put do još višeg nivoa znanja.

Ono što školu čini jedinstvenom je način rada sa polaznicima. Sa redovnim učenicima, rad se ostvaruje u manjim grupama koje omogućavaju da svaki učenik može da izrazi svoju individualnost ,i da svaki od profesora može da podstakne njihovu kreativnost. Rad sa vanrednim polaznicima se ostvarujue tako što je svaki od profesora na raspolaganju polazniku zbog konsultacija i navigacija u radu 24 sata, putem telefona, emaila i skajpa. To će dati visokoproduktivnu saradnju tokom rada čak iako su polaznici u dijaspori ili u drugim delovima zemlje.

Najveći adut škole je naizgled spoj nespojivog. Ukoliko se pitate na šta mislimo odgovor je sledeći: dobićete visokokvalitetno znanje, vrhunsku edukaciju uz najniže cene. Ukoliko niste sigurni da je ovo istina dođite i uverite se.

U školi su zaposleni ljudi koji osim adekvatnih diploma i licenci za rad ,imaju ono što je bitno za prenošenje znanja na najbolji način, a to je dugogodišnji rad u prosveti. Dočekaće Vas sa osmehom, dostupni su vam 24 sata putem sredstva komunikacije za sve vrste konsultacija, a ukoliko je potrebno besplatni dodani časovi da bi vi bili sigurni da ste sve savladali od potrebnog gradiva.

U školi su zaposleni ljudi koji osim adekvatnih diploma i licenci za rad ,imaju ono što je bitno za prenošenje znanja na najbolji način, a to je dugogodišnji rad u prosveti. Dočekaće Vas sa osmehom, dostupni su vam 24 sata putem sredstva komunikacije za sve vrste konsultacija, a ukoliko je potrebno besplatni dodani časovi da bi vi bili sigurni da ste sve savladali od potrebnog gradiva.

U nastavi koristimo aktivne metode učenja koje pomažu da se lakše i brže upamte podaci, da se lakše poveže teorija i praksa, postigne veća koncentracija i podstakne individulnost i kreativnost. Znači ukoliko je vaš san da postanete uspešni ljudi u različitim oblastima iz područja rada ekonomije, prava i administracije i trgovine, ugostiteljstva i turizma budite ubeđeni da ste na pravom mestu. Viva Asja vas čeka.

Nalazite se na pravom mestu bilo da odmah hoćete da se uključite u svet rada,bilo da hoćete da nastavite školovanje na fakultetima bez obzira ko im je osnivač.

Škola je počela sa radom od školske 2013/2014 godine

Koji vidovi školovanja su kod nas prisutni?

  • prekvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.
  • dokvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.
  • stručno osposobljavanje-sticanje stručne spreme nakon završene osnovne škole

Ukoliko vam život postavi iskušenje tipa da vam je potrebna druga kvalifikacija od one koje posedujete, ukoliko vam je potrebno da se dokvalifikujete ili vam više iz nekog razloga ne odgovara školsko okruženje u kome se trenutno nalazite, problem ne postoji! Opet je tu škola „Viva Asja“ da sa svojim pažljivo izabranim kadrom uz izuzetnu, profesionalnost i osmeh reši vaše probleme.

Profesori obezbeđuju vanrednim učenicima BESPLATNO sve potrebne knjige za učenje,konsultacije idostupnost u slučaju problema u savlađivanju gradiva 24 časa, dodatne časove, a sve to da bi se gradivo usvojilo uspešno i isto tako položio željeni ispit.