[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Škola je akreditovana Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00006/2013-03, od 21.08.2013. godine, čime je potpuno izjednačena diploma naše škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama .

Posle završenog srednjoškolskog obrazovanja, koje ste u našoj školi ostvarili redovnim ili vandrednim školovanjem, možete se upisati na željeni privatni ili državni fakultet. U toku školovanja ili nakon njega škola vam pruža mogućnost pohađanja niza kurseva koji će vam oplemeniti i upotpuniti školovanje.

Ti kursevi če vam omogućiti da se u budućnost lakše snađete i implementirate u poslovni svet koji danas zahteva multiobrazovane ljude kakve mi osposobljavamo. Takođe, škola koristi nastavna sredstva koja sa kvalitetnim nastavnim kadrom daju kao produkt znanje i osposobljenst .

Osim toga škola sarađuje sa drugim kako srednjoškolskim tako i visokoškolskim ustanovama, što znači da ukoliko želite da dopunite ili da nastavite vaše školovanje, to će vam biti omogućeno našim posredovanjem sa institucijama koje su prve u svojoj oblasti.

Drugim rečima, naša škola će vas povezeti sa fakultetima i drugim institucijama, sa kojima ima potpisanu poslovno tehnicku saradnju, i na taj način vam olakšati put do još višeg nivoa znanja.

Ono što školu čini jedinstvenom je način rada sa polaznicima. Sa redovnim učenicima, rad se ostvaruje u manjim grupama koje omogućavaju da svaki učenik ima više vremena koje nastavnik baš njemu posvećuje, i da svaki od profesora može da podstakne njihovu kreativnost.

Rad sa vanrednim polaznicima se ostvaruje tako što je svaki od profesora na raspolaganju polazniku zbog konsultacija 24 sata, putem telefona, emaila, Vibera,  Skajpa. To daje  visokoproduktivnu saradnju tokom rada čak iako su polaznici u dijaspori ili u drugim delovima zemlje.

 

U školi su zaposleni ljudi koji osim adekvatnih diploma i licenci za rad , imaju ono što je bitno za prenošenje znanja na najbolji način, a to je dugogodišnji rad u prosveti. Dočekaće Vas sa osmehom, dostupni su vam 24 sata putem sredstva komunikacije za sve vrste konsultacija, a ukoliko je potrebno besplatni dodani časovi da bi vi bili sigurni da ste sve savladali od potrebnog gradiva.

U nastavi koristimo aktivne metode učenja koje pomažu da se lakše i brže upamte podaci, da se lakše poveže teorija i praksa, postigne veća koncentracija i podstakne individulnost i kreativnost.

Ukoliko je vaš san da postanete uspešni ljudi u različitim oblastima iz područja rada ekonomije, prava i administracije i trgovine, ugostiteljstva i turizma budite ubeđeni da ste na pravom mestu.

Škola je počela sa radom od školske 2013/2014 godine i do sada je odškolovala 8. generacija maturanata.

Koji vidovi školovanja su kod nas prisutni?

  • prekvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.
  • dokvalifikacije-pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.
  • stručno osposobljavanje-sticanje stručne spreme nakon završene osnovne škole

Ukoliko vam život postavi iskušenje da vam je potrebna druga kvalifikacija od one koje posedujete, ukoliko vam je potrebno da se dokvalifikujete ili vam više iz nekog razloga ne odgovara školsko okruženje u kome se trenutno nalazite, problem ne postoji!

Privatna srednja škola “Viva Asja”  sa svojim pažljivo izabranim kadrom uz izuzetnu, profesionalnost i osmeh će rešiti vaše probleme.

Profesori obezbeđuju vanrednim učenicima BESPLATNO sve potrebne knjige za učenje, konsultacije i dostupnost u slučaju problema u savlađivanju gradiva 24 časa, dodatne časove, a sve to da bi se gradivo usvojilo uspešno i isto tako položio željeni ispit.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]